Plant et træ
med ColorCable
Plant et træ
med ColorCable

Efterspørgsels drevet bæredygtighed

Vi bidrager til FN’s SDG-mål ved at sætte SDG-krav over for vores samarbejdspartnere. Da vi udliciterer vores produktion og logistik, er vores adgang indirekte, men vi kan stadig nå vores mål. Måske med endnu større indvirkning, fordi vi også påvirker vores samarbejdspartneres netværk og sætter et eksempel for værdiskabelse gennem design og branding for at opnå en mere kvalitetsbaseret og bæredygtig produktion.

ColorCable samarbejder med ‘Offset my Life’, en dansk organisation for CO2-kompensation. Du kan vælge træplantning eller vedvarende energiprojekter for at kompensere fuldt ud for vores forventede 50 tons CO2-aftryk i 2023.
Nova Sea Chair fra ARDE.
Nova Sea Chair fra ARDE.

Bæredygtig
produktion.

Med et brugervenligt design har vi henvendt os til producenter i Europa og Kina med krav om bæredygtig produktion med genanvendte materialer. Vi har ikke søgt producenter, der allerede gør det, men producenter, der er interesserede i udvikling af bæredygtig produktion. Vi tilgik dem med en 30-60-90 strategi. 30% genanvendt materiale til den første produktion og 60% til den anden. Efterfulgt af en tredje horisontmål på 90%, som endnu ikke er muligt, men vi deltager i at ændre det. Vi bruger et benchmark-case fra vores designstudio ARDE, der udviklede Nova Sea-stolen med 96% havplast.”

Bæredygtig
logistik.

Vores underleverandører inden for logistik konkurrerer i øjeblikket om bæredygtige logistikydelser. Leveringer uden emissioner i byerne udgør en hurtigudviklende tendens på markedet, og vores indkøbsbeslutninger kan bidrage til dens vækst. Derudover arbejder vi aktivt på at fremme den mest miljøvenlige løsning til transport af vores produkter fra fabrikken i Kina til vores lager i Brøndby. Selvom denne omlægning skrider langsommere frem, er det stadig et område, hvor vores efterspørgsel kan påvirke forandringen: ingen flyvninger eller tog, kun skibsfart.